O násZákladní škola a Mateřská škola Hněvošice, okres Opava, příspěvková organizace 

 

kontakt:

adresa: Lesní 147, Hněvošice 747 35

email: zshnevosice@seznam.cz

tel.: 553 762 685 (ZŠ)

tel.: 553 762 675 (MŠ)

tel.: 777 088 043 (ŠD)

 

tel.: 558 270 163 (školní jídelna při ZŠ Kobeřice)

 

Základní charakteristika školy

Název a adresa školy, právní forma:

Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, okres Opava, příspěvková organizace                  
Lesní 147
Hněvošice

747 35

IČO: 750 26 805

                   Zřizovatel:                    
Obec Hněvošice
Opavská 170
Hněvošice

747 35

Ředitel školy (statutární zástupce školy):
Mgr. Radek Mazgaj
Zařazení v síti škol: 600 142 736

 

Základní škola Hněvošice nabízí:

- školu rodinného typu v klidové zóně obce, v krásném prostředí a blízkosti přírodní rezervace                                                                                                                                  

- nízký počet žáků ve třídách, který zaručuje individuální přístup pedagoga a aktivní zapojení žáka ve výuce po celou dobu vyučovací hodiny
- pedagogy v neustálém kontaktu s žáky s důrazem na kvalitní mezilidské vztahy a eliminaci sociálně-patologických jevů                                                                                                                                                  

 - jako malotřídní škola nabízíme výuku ve spojených třídách pod vedením zkušených pedagogů, kteří vedou žáky ke vzájemné spolupráci a s cílem vytvořit podnětné prostředí pro jejich rozvoj
- moderní vybavení počítačové učebny, interaktivní tabule, tablety                                                          

 - výuku anglického jazyka od 1. ročníku

- školní družinu bezplatně v době od 6.00 – 16.00 hodin
- podporu finanční gramotnosti ve výuce
- zajištění logopedické péče a péče žákům s individuálními vzdělávacími potřebami
- výuku nepovinného předmětu náboženství
                                                                                                                             

- projektové vyučování ve výuce,

- širokou nabídku školních akcí: kurzy plavání, dopravní výchovu, besedy, exkurze, soutěže, výlety aj.
- širokou nabídku mimoškolních aktivit: kulturní akce, výlety s rodiči, sportovní aktivity, spolupráce s  KRPŠ
- trávení velké přestávky venku před školou a na hřišti
- úzkou spolupráci základní školy, mateřské školy a rodiny

 

Součásti školy: 

Základní škola - Hněvošice, Lesní 147   IZO 102 432 121   kapacita: 95
Mateřská škola - Hněvošice, Strmá 205   IZO 107 629 232   kapacita: 50
Školní družina - Hněvošice, Lesní 147   IZO 120 004 364   kapacita: 40
Školní jídelna - výdejna - Hněvošice, Lesní 147   IZO 120 004 372   neuvádí se


Vzdělávací program

V 1. – 5. ročníku se vyučuje podle ŠVP pro základní vzdělávání – TVOŘIVÁ ŠKOLA „Máme blízko k přírodě“.   

 

Vyučující třídní učitelé:  

Mgr. Jana Havlíčková

Mgr. Ivana Václavíková

                                         Mgr. Anna Kratochvílová                                    

                                             
Učitelé:

Mgr. Ján Bujňák - výuka nábožentví


Bc. Petra Václavíková

Klára Konečná

Hana Bartošová

Anna Kučerková

Daniela Klímková

 

 ŠD

Jana Zechová
Jana Dedková

 

PROVOZ

Domovnice ZŠ: Kamila Stříbná

Výdej Jídla ZŠ: Monika Kotzianová

Domovnice MŠ: Pavlína Granzerová

Výdej jídla MŠ: Lucie Obrusníková