Projekt ŠABLONY II, který v současné době na naší škole probíhá, se stal přímo navazujícím na ŠABLONY I. Doba realizace projektu je od 1.2.2019 do 31.1.2021. Celková finanční částka poskytnutá pro ZŠ, MŠ a ŠD činí 928 049,- Kč.

 

 

Pro mateřskou školu je vyčleněna částka 391 625,- Kč. Budou z tohoto zdroje financovány tyto položky:

-          Chůva

-          Vzdělávání pedagogických pracovníků

-          Projektový dne ve škole

-          Projektový den mimo školu

-          Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči v MŠ.

-          Pomůcky pro MŠ

Pro základní školu je vyčleněná částka 384 936,- Kč. Bude použita na realizaci těchto programů:

-          Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ

-          Využití ICT ve vzdělávání

-          Projektový den ve škole

-          Projektový den mimo školu

-          Pomůcky pro ZŠ

Pro školní družinu je vyčleněná částka 151 488,- Kč. Bude použita k financování:

-          Klub čtenářský a klub logiky

-          Projektový den ve ŠD

-          Pomůcky pro ŠD

 

 

 

Projekt ŠABLONY I byl úspěšně realizován v období od 1. 9. 2017 do 31. 1. 2019. Výše podpory pro naši mateřskou školu činila 266 402,-Kč. Cílem projektu byla podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, vzdělávání v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti. Z tohoto projektu byla dále financována pozice chůvy a nákup pomůcek pro mateřskou školu.