O nás

Školní rok 2022-2023


Slavnostní ukončení školního roku 2022/2023

V pátek 30. června jsme se všichni slavnostně rozloučili s uplynulým školním rokem. Celý ceremoniál proběhl před vchodem do školy, kde si žáci vyslechli pár slov od pana ředitele, pana starosty i pana faráře.

V tento den se s námi rozloučili i 3 žáci ze 4. ročníku.  Přejeme jim na nových školách mnoho úspěchů, bezvadných kamarádů a spoustu hodných a spravedlivých vyučujících.

Loučení se však netýkalo pouze dětí, ale i zaměstnanců školy. Po dlouholeté a obětavé práci odchází na zasloužený odpočinek i naše paní kuchařka Renata Stříbná. Přejeme ji spoustu spokojených dní a krásných zážitků.

Po slavnostním ceremoniálu si děti převzaly své vysvědčení a mohly se těšit na dva měsíce zaslouženého volna. Všem dětem přejeme krásné prázdniny, spoustu nových kamarádů a nespočet nádherných vzpomínek.

Mgr. Anna KratochvílováSportovní den

2. června se ve škole konal sportovní den. Všechny děti  si postupně vyzkoušely 4 disciplíny a to trojskok, hod do dálky, vytrvalostní běh a sprint. Nejlepší sportovci byli odměněni. Všem ostatním děkujeme za účast a nejen vítězům přejeme spoustu dalších sportovních úspěchů.

Mgr. Anna Kratochvílová

 

 

 Ochutnávka ovoce a zeleniny

Ve středu 31. 5. 2023 do školy opět dorazila velká bedna z projektu Ovoce do škol. V bedně děti nalezly rozličné druhy ovoce a zeleniny. Děti měly možnost ochutnat známé, ale i méně známe druhy ovoce a zeleniny, které rostou nejen u nás, ale i v cizině. Všechny mlsné jazýčky si tak přišli na své.

Mgr. Anna Kratochvílová

 

 

Vystoupení ke Dni matek

Měsíc květen máme všichni spojeni se slavením svátku našich maminek. Pozadu nezůstali ani žáci naší základní školy a mateřské školy. V neděli 7. května proběhlo v obecním sále společné vystoupení dětí z mateřské školy a základní školy. Na maminky, babičky i tety čekalo vystoupení plné písníček, básniček, tanečků a dokonce i jedna pohádka. Všem divákům děkujeme za všechen potlesk a podporu.

Mgr. Anna Kratochvílová


 Den země – vědomostní kvíz

V dubnu slavíme Den Země. Naší žáci si tento den spojili se zábavným přírodovědným kvízem. V pátek 21. dubna si starší žáčci vzali pod svá křídla své mladší spolužáky. V areálu školní zahrady hledali kvízové otázky, na které se snažili co nejlépe odpovědět. Žáci s nejlepšími výsledky byli odměněni drobnou odměnou a ostatní soutěžící dostali sladkou cenu útěchy.

Všem účastníkům děkujeme za jejich výkony a přejeme jim další vědomostí úspěchy.

Mgr. Anna Kratochvílová


 

Zápis do 1. ročníku

Ve čtvrtek 13. dubna proběhl zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024. Zápisu se zúčastnilo celkem 12 dětí.

Na budoucí školáčky čekalo po celé škole několik stanovišť s pohádkovými postavičkami. Budoucí školáčci u každé pohádkové postavičky plnili různé úkoly, které měli paní učitelkám ukázat, že jsou připraveni jít do školy. Za vynaloženou námahu čekala na děti odměna.

Během celého odpoledne panovala pohodová rodinná atmosféra.

 

Mgr. Anna Kratochvílová 

Hledání velikonočních vajíček

5. dubna poslední středu před Velikonocemi se děti vydaly hledat schovaná vajíčka. Na bystré a všímavé hledače čekala barevná vajíčka, která byla poschovávaná na školní zahradě. Kdo měl to štěstí a vajíčko našel, získal na konci hledání sladkou odměnu.

 

Mgr. Anna Kratochvílová

 

 

Společné tvoření školáků a předškoláků

Ve čtvrtek 16. března proběhlo společné tvoření předškoláků a  jejich budoucích spolužáků. Toto společné tvoření si vzala pod svou taktovku paní učitelka Havlíčková.   Předškoláci s pomocí školáků vytvářeli velikonoční vajíčka z keramické hlíny zdobená barevnými sklíčky.

Všem dětem se společné tvoření líbilo a celé dopoledne si náležitě užili.

Mgr. Anna Kratochvílová

 

 

Hněvošická superstar

Pátek 10. 3. 2023 se nesl v duchu hudby. V tento den proběhla již tradiční pěvecká soutěž Hněvošická superstar. Úkolem všech dětí bylo připravit si písničku, kterou následně zazpívali před porotou. Účastníci měli možnost zpívat sami, ve dvojicích či s hudebním doprovodem.

Repertoár písní byl velice rozsáhlý a pestrý. Po vyčerpávajícím souboji všech zpěváků se nakonec porota shodla na jednom vítězi. Tím to vítězem byl Alexandr Slováček. Všichni účinkující byli za své výkony odměněni.

Vítězi gratulujeme a všem ostatním přejeme mnoho úspěchů v dalším ročníku soutěže.

Mgr. Anna Kratochvílová


 

Karneval ve školní družině

24. 2. 2023 si paní vychovatelka připravila pro děti karneval. Děti si mohly a také si přinesly roztodivné masky a kostýmy. Na takto vyzbrojené děti čekalo spoustu zábavných úkolů, her a  aktivit. Samozřejmě nesmělo chybět i patřičné občerstvení, které obsahovalo roztodivné dobroty.

Děti si maškarní rej náležitě užily a do sytosti se  vyřádily.

 

Mgr. Anna Kratochvílová


 

Barevný týden

Týden před jarními prázdninami  (20. 2. – 24. 2. 2023) si děti užili zábavný týden ve znamení barev. Během týdne děti plnily spoustu zábavných úkolů a aktivit. Celým týdnem je provázela píseň Barvy.

Každému dni patřila jedna barva. Pondělí bylo ve znamení duhy, úterý se honosilo modrou barvou, středě patřila zelená barva, čtvrtek se pyšnil červenou barvou a pátek rozzářila žlutá s oranžovou barvou. Každý den se dětem spočítalo kolik kousku oblečení dané barvy mají na sobě. Na konci týdne proběhlo vyhlášení nejlepšího sběrače barev. Druhou celotýdenní aktivitou bylo, že děti nosily z domu věci dané barvy a tak nám vznikly sbírky modrých, zelených, červených a žlutých věcí.

Krom těchto dvou aktivit na děti každý den čekala nějaká soutěž, hra či výtvarná činnost, které plnili ve smíšených družstvech.

Věříme, že se dětem Barevný týden líbil a děkujeme všem účastníkům za jejich zapálení do všech nachystaných aktivit.

Mgr. Anna Kratochvílová


 

 

Školní projekt OBCHOD

Během celého měsíce února měly děti možnost navštívit školní obchod, který byl vybavený všemožným zbožím. Děti zde měli možnost zahrát si nejen na kupující, ale i na pokladní a prodavače.  Vyzkoušeli si, jak se v obchodě nakupuje, co vše si musí do obchodu vzít a jak se v obchodě musí chovat. Vyučující dále využívali obchod nejen v hodinách matematiky, českého jazyka, prvouky či přírodovědy, kde mohli propojovat různá témata protínající se ve více předmětech najednou. Vyvrcholením celého projektu bylo společné tvoření všech žáků. Děti spojily své síly a nakonec z papírových krabiček vzniklo z papírových město.

Mgr. Anna Kratochvílová


 

 

 

 


 

Plavecký výcvik prosinec 2022 – únor 2023

Každým rokem se žáci 1. – 4. ročníku účastní plaveckého výcviku pod vedením lektorek z plavecké školy Šupinka v Kravařích. V letošním školním roce výcvik proběhl v rozmezí prosince 2022 až února 2023. Žáci se učí nebát se vody, různé plavecké styly nebo i jaké to je plavat v oblečení.

Na výcvik se žáci těší a my jim přejeme co nejvíce uplavaných kilometrů.

Mgr. Anna Kratochvílová

 

 

 Jednodenní výjezd do Tošovic

Každý rok se žáci účastní jednodenního výletu do Tošovic.  Zde mají žáci možnost užit si zimních radovánek.  Ať už se jedná o bobování, snowtubing či lyžování s rodiči. Letošní ročník byl mimořádně vydařený. Z Hněvošic ve čtvrtek 2. února vyrazily dva autobusy s dětmi a jejich rodiči. Někteří dali přednost vlastní dopravě.

Všichni účastníci si výlet náramně užili.

Mgr. Anna Kratochvílová