Oznámení o úplatě ve školní družině
přednáška kyberbezpečnost
Přihláška na obědy ZŠ 2024/25


Výběrové řízení - pedagog 1. stupně ZŠ


Žáci přijatí do 1. ročníku ve šk.r. 2024-2025


Analytická zpráva ZŠ 2023/24


Souhrn ZŠ 2023/2024


Zápis ZŠ Hněvošice plakát
Zápis ZŠ 2024 - formuláře pro rodiče

formulář word docx


Prohlídka školy pro rodiče předškoláků


Lyžařský výcvik 2024 informace


Přerušení provozu MŠ
STÁVKA 27.11.2023


dopis RODIČE 14.11.2023 
Začátek školního roku 2023/2024


Výběrové řízení - výdej stravy v ZŠ Hněvošice

 

Seznam přijatých dětí do 1. ročníku

 

Zápis ZŠ Hněvošice

 

Zápis ZŠ 2023 formuláře pro rodiče

 

Den otevřených dveří 2023

 

Zahájení školního roku 2022 - 2023 žáci

 

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku 7.4.2022

 

Zápis MŠ Hněvošice 2022 - 2023 plakát

 

Zápis ZŠ Hněvošice - plakát

 

Zápis ZŠ 2022 formuláře pro rodiče

 

Organizace školy od 1.9.2021

 

Výsledky voleb do Školské rady 11. 06. 2021

 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku

 

Provoz školy od 12.4.2021

 

Výběrové řízení - učitelka MŠ Hněvošice

 

Školnice - oznámení výběrového řízení

 

Zápis ZŠ Hněvošice - plakát

 

Formuláře k zápisu do ZŠ

 

Distanční výuka od 1.3.2021

 

Rozvrh hodin během distanční výuky od 1.3.2021

 

Rozvrh hodin během distanční výuky

 

ZŠ Hněvošice nabízí...

 

Informace k hodnocení na konci 1. pololetí  

 

Leták pro rodiče - digiděti 25.1.2020

 

Informace o provozu školy od 30.11.2020

 

Rozvrh hodin během distanční výuky

 

Distanční výuka 13.10.2020 

 

Aktuální informace k chodu školy v souvislosti s Covid 19

 

Zahájení školního roku 2020 - 2021

 

 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí roku 2019/2020


Informace pro rodiče - provoz ZŠ

 

Čestné prohlášení